Tarihi ve Coğrafi Durumu
 
        Müdürlüğümüz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Antalya VI. Bölge Müdürlüğüne tabi faaliyet gösteren bir taşra birimi olarak kurulmuştur.
        Müdürlüğümüzün görevi, ilçemizin idari sınırları içerisinde bulunan belediye, mahalle ve köylerde bulunan taşınmazların akit ve tesciline ilişkin işlemleri yapmak, hak sahiplerinin haklarını tarih ve yevmiye sırasına göre, tapu kütükleri üzerinde işlemek ve tapu sicilinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde tutulmasını sağlamak ve sicilleri muhafaza etmektir.
 
      Personel  Durumu:
 
      Adı Soyadı                               Ünvanı                                 Tahsil Durumu                       
      1- Hüseyin ÇAKAR                Müdür V.                                      
               
  
      Müdürlüğümüzde 3 adet bilgisayar 3 adet yazıcı bulunmaktadır.
 
      Fiziki  Mekan :
      Müdürlüğümüzün Halen Mülkiyeti Özel İdare Müdürlüğüne ait hükümet konağı giriş katta 3 oda ile hizmet vermektedir.
 
        Tapu işlemleri için gerekli belgeler:
 
http://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/tapu_islem_rehber_11.02.2013.pdf

 
İletişim Bilgileri:
Tel: 0 (248) 280 10 03
Fax: 0 (248) 521 26 24