Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 
Vizyonumuz
                Altınyayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Olarak Katılımcı, şeffaf, etkin bir biçimde hizmet sunan ve ülkemizin sosyal yar­dım politikalarını belirlemede öncü, uzmanlığa dayalı bir kurum olmak. Eğitim, sağlık ve diğer sosyal yardımların etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak sosyal politikalar oluşturmak ve bunları uygulamaya geçirerek yoksullukla mücadele etmektir.
  
Misyonumuz
 
                Adil bir gelir dağılımının sağlanmasına katkıda bulunmak, yoksullukla mücadele kapsamında kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağla­mak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul dilimin­de yer alan vatandaşlarımızı sosyal yardımlarla desteklemek; üretim ve istihdama yönelik projeleri sürekli kılarak vatandaşların toplumsal hayata uyum sağlamak, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve diğer paydaşlar ile eşgüdüm içerisinde çalışarak sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılmasını sağlamak ve bu doğrultuda sosyal yardım politikaları geliştirmek bunları uygulamaya geçirerek yoksullukla mücadele etmektir.
 
A-    GENEL BİLGİLER
 
Altınyayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 1991 yılında kurulmuş olup, 1992 yılında çalışmalarına başlamıştır.
 
Vakfımızın Vakıf Başkanı Kaymakam olup 6 Memur Üye 1 Mahalle Muhtarı 1 Köy Muhtarı 3 halktan üye den oluşmaktadır. Vakıf Mütevelli Heyetimiz yapılan müracaatların yoğunluğuna göre belirli zamanlardaki toplantılarında görüşüp karara bağlamaktadır.
 
Vakfımızın amacı 3294 Sayılı Kanun kapsamına göre Fakru Zaruret içinde bulunan muhtaç kişilere küçük bir yardım ile eğitim öğretim imkânı sağlamak, topluma faydalı hale getirilecek kişilere yardım etmek, üretken duruma getirmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler almak sureti ile gelir dağılımını adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı teşvik etmektir. Vakfımızın hesap dönemi takvim yılı olup denetimi her 2 yılda bir Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişlerince yapılmakta, ayrıca İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince teftişi yapılmaktadır.
 
B- Personel, Araç ve Gereç Durumu;
 
Adı Soyadı                             Görevi                                   Öğrenim Durumu
 
1- Nezile SAYIN SALMAN          Vakıf Müdürü                             Lisans
2- Soner ÇELİK                          Sosyal İnceleme                       Yüksek Lisans
3- Yavuz ÖZDEMİR                    Büro Görevlisi                           Yüksek Lisans
4- Ömer SERTTAŞ                    Yardımcı Hizmetler                    Lise
    
  Müdürlüğümüzde 1 adet Hizmet Aracı, 4 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı  ile Mülkiyeti Özel idareye ait Hükümet Konağı 2.katta Vakıf  odasında çalışmalarını sürdürmektedir.
 
C- FAALİYETLER  ( 2015 YILI )              
     
NAKDİ YARDIM        400 KİŞİ       104.075,00
 
GIDA YARDIMI         543 KİŞİ        144.050,00
 
KÖMÜR YARDIMI    300 KİŞİ        100.581,00
 
BARINMA YARDIMI 3 KİŞİ             10.609,00
 
PROJE DESTEĞİ        3 KİŞİ             45.000,00
 
MERKEZİ ÖDEME     425 KİŞİ     1.074.967.74
 
TOPLAM                     1674 KİŞİ   1.479.282,74
 
 
 
 
 
 
 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
1
GIDA YARDIMI
  1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2
YAKACAK YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
       En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi,  Ankara İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
     7 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)
3
BARINMA YARDIMLARI (KİRA)
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı
 
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
4
SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
 
 30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 7 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
5
EĞİTİM YARDIMLARI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
4. Öğrenci Belgesi
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 7 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)
6
ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
3. Öğrenci Belgesi
4. Çocukların Kimlik Fotokopisi
 
Not: Başvurular her zaman alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
14 GÜN
7
ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞNT)
1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)
3. Çocukların Kimlik Fotokopisi
 
Not: Başvurular her zaman alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
 
14 GÜN
8
ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2 Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)
4. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
 
7 GÜN
9
AFET DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,Sel vb.)
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
Başvuru Dilekçesi 
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4  Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
7 GÜN
10
TERÖR ZARAR YARDIMI
 
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4. Terör zararı tespit tutanağı
7 GÜN
11
PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)                      
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..
30 GÜN
12
PROJE DESTEKLERİ
1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
 
Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 GÜN
 
 
 
 
 
 
 
NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı kanunun 2.  Maddesi gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olamama şartı aranmaktadır.
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri                                                                                                           
İsim             : Nezile SAYIN SALMAN 
        Unvan         : Vakıf Müdürü                        
        Adres          : Hükümet Konağı Altınyayla/Burdur
        Tel.              : 0 248 521 25 53
Faks            : 0 248 521 24 93
e-Posta       :altinyaylavakif@hotmail.com                                  
 
 
 
 
 
 
İkinci Müracaat Yeri:
 
 İsim       :  İsmail KAYA
Unvan   :  Altınyayla  Kaymakamı
Adres    :Hükümet Konağı Altınyayla/Burdur
        Tel.          :  0 248 521 24 91
Faks      :  0 248 521 24 93
e-Posta : altinyaylavakif@hotmail.com