Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 
Vizyonumuz
                Altınyayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Olarak Katılımcı, şeffaf, etkin bir biçimde hizmet sunan ve ülkemizin sosyal yar­dım politikalarını belirlemede öncü, uzmanlığa dayalı bir kurum olmak. Eğitim, sağlık ve diğer sosyal yardımların etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak sosyal politikalar oluşturmak ve bunları uygulamaya geçirerek yoksullukla mücadele etmektir.
  
Misyonumuz
 
                Adil bir gelir dağılımının sağlanmasına katkıda bulunmak, yoksullukla mücadele kapsamında kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasını sağla­mak, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun nüfusun en yoksul dilimin­de yer alan vatandaşlarımızı sosyal yardımlarla desteklemek; üretim ve istihdama yönelik projeleri sürekli kılarak vatandaşların toplumsal hayata uyum sağlamak, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve diğer paydaşlar ile eşgüdüm içerisinde çalışarak sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılmasını sağlamak ve bu doğrultuda sosyal yardım politikaları geliştirmek bunları uygulamaya geçirerek yoksullukla mücadele etmektir.
 
A-    GENEL BİLGİLER
 
Altınyayla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 1991 yılında kurulmuş olup, 1992 yılında çalışmalarına başlamıştır.
 
Vakfımızın Vakıf Başkanı Kaymakam olup 6 Memur Üye 1 Mahalle Muhtarı 1 Köy Muhtarı 3 halktan üye den oluşmaktadır. Vakıf Mütevelli Heyetimiz yapılan müracaatların yoğunluğuna göre belirli zamanlardaki toplantılarında görüşüp karara bağlamaktadır.
 
Vakfımızın amacı 3294 Sayılı Kanun kapsamına göre Fakru Zaruret içinde bulunan muhtaç kişilere küçük bir yardım ile eğitim öğretim imkânı sağlamak, topluma faydalı hale getirilecek kişilere yardım etmek, üretken duruma getirmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler almak sureti ile gelir dağılımını adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı teşvik etmektir. Vakfımızın hesap dönemi takvim yılı olup denetimi her 2 yılda bir Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişlerince yapılmakta, ayrıca İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince teftişi yapılmaktadır.
 
B- Personel, Araç ve Gereç Durumu;
 
Adı Soyadı                             Görevi                                   Öğrenim Durumu
 
1- Nezile SAYIN SALMAN          Vakıf Müdürü                             Lisans
2- Soner ÇELİK                          Sosyal İnceleme                       Yüksek Lisans
3- Yavuz ÖZDEMİR                    Büro Görevlisi                           Yüksek Lisans
4- Ömer SERTTAŞ                    Yardımcı Hizmetler                    Lise
    
  Müdürlüğümüzde 1 adet Hizmet Aracı, 4 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı  ile Mülkiyeti Özel idareye ait Hükümet Konağı 2.katta Vakıf  odasında çalışmalarını sürdürmektedir.
 
C- FAALİYETLER  ( 2015 YILI )              
     
NAKDİ YARDIM        400 KİŞİ       104.075,00
 
GIDA YARDIMI         543 KİŞİ        144.050,00
 
KÖMÜR YARDIMI    300 KİŞİ        100.581,00
 
BARINMA YARDIMI 3 KİŞİ             10.609,00
 
PROJE DESTEĞİ        3 KİŞİ             45.000,00
 
MERKEZİ ÖDEME     425 KİŞİ     1.074.967.74
 
TOPLAM                     1674 KİŞİ   1.479.282,74
 
 
 
 

                     T.C.

                      BURDUR İLİ

                      ALTINYAYLA İLÇESİ

                              SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

                             HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

                                                                                                                                                                                                                                                 01.01.2018-31.12.2018

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (EN GEÇ)

1

GIDA YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Sorgu İzin Dilekçesi

4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)

5. Banka Hesap Numarası

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

15 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2

YAKACAK YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Sorgu İzin Dilekçesi

4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

 

En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

15 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3

BARINMA YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Sorgu İzin Dilekçesi

4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

5. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Fotoğraf

6. Banka Hesap Numarası

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

15 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)

4

AİLE YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/ Periyodik Nakit/Giyim)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Sorgu İzin Dilekçesi

4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

5. Banka Hesap Numarası

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

15 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)


 

5

ŞARTLI EĞİTİM, SAĞLIK ve GEBELİK YARDIMI (ŞESY)

1. SYDV ŞESY Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa), ŞESY Sözleşmesi

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)

3. Sorgu İzin Dilekçesi

30 GÜN

6

KATILIM PAYI YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Sorgu İzin Dilekçesi

4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)

5. Banka Hesap Numarası

30 GÜN

7

KRONİK HASTALIK YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Sorgu İzin Dilekçesi

4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)

5. Banka Hesap Numarası

NOT: Bütünleşik sisteme Halk Sağlığı Sisteminde veri gelmesiyle başlar.

15 GÜN

8

YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM YARDIM PROGRAMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Sorgu İzin Dilekçesi

4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)

30 GÜN

9

AFET DESTEKLERİ(Deprem, Yangın, Sel vb.)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Sorgu İzin Dilekçesi

4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi, Resim

5. Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

3 GÜN

10

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

1. GSS başvuru formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Başvuru Dilekçesi

3. Sorgu İzin Dilekçesi

4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (kendisi, eşi ve ailedeki 18 yaş üstü çocuklar, aynı hanede kalıyorsa anne, babanın), Resim

30 GÜN

11

PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)

1. Fayda sahibi başvuru formu

2. Sorgu İzin Dilekçesi

3. Proje hazırlama formatı

4. Proje başvuru formu

5. Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi, Resim

6. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

Not: Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne gönderilir.

30 GÜN

12

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIMI ve ÖKSÜZ-YETİM YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)

2. Başvuru Dilekçesi

3. Sorgu İzin Dilekçesi

4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

30 GÜN (İlk Defa Başvuruluyorsa)

15 GÜN ( Sonradan değerlendirilmek üzere verilen dilekçelerde)

13

MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YÖNELİK YARDIM PROGRAMI ve MUHTAÇ ASKER AİLESİ ÇOCUKLARINA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)

2. Başvuru Dilekçesi

3. Sorgu İzin Dilekçesi

4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

30 GÜN (İlk Defa Başvuruluyorsa)

15 GÜN ( Sonradan değerlendirilmek üzere verilen dilekçelerde)

14

2022 SAYILI KANUNUN UYGULAMASI

(65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ENGELLİ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI)

1. 2022 Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)

2. Başvuru Dilekçesi

3. Sorgu İzin Dilekçesi

4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)

5. Sağlık Kurulu Raporu(Engelliler İçin)

 

30 GÜN (İlk Defa Başvuruluyorsa)

15 GÜN ( Sonradan değerlendirilmek üzere verilen dilekçelerde)

 

NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 2. Maddesi gereğince “Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir. Ayrıca, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamındadır.”

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

 

İkinci Müracaat Yeri

İsim

Nezile SAYIN SALMAN

 

İsim

Sedat ÖZDEMİR

Unvan

Vakıf Müdürü

 

Unvan

Altınyayla Kaymakamı

Adres

Altınyayla Kaymakamlık Binası

 

Adres

Altınyayla Kaymakamlık Binası

Telefon - Fax

0 248 521 25 53 – 521 25 53

 

Telefon - Fax

0 248 521 24 91 – 521 24 93

e-Posta

altinyaylavakif@hotmail.com

 

e-Posta

altinyayla@icisleri.gov.tr