Kurum Kategorisi :
RESMİ KURUMLAR
Kurum Kısa Adı :
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı
Kurum Ünvanı :
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi
Kurum İl :
BURDUR
Kurum Adresi :
Taşyaka Mahallesi Sağlık Sok. No:7   Altınyayla/ BURDUR
Kurum Telefonu :
0248 521 21 30
Kurum Faksı :
0 248 521 21 30
Kurum E-Mail :
burdur.altinyaylatsm@saglik.gov.tr
Kurum Amiri :
Dr. Rahime ŞEN
Kurum Hakkında : 
 
İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan;
 
İlçemiz Toplum Sağlığı Merkezinde:
1 Doktor, 2 Sağlık Memuru (Tıbbi Sekreter), 2 Hemşire, 4 Ebe, 2 Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı Teknikeri), 1 Sağlık Memuru (Çevre Sağlığı Teknisyeni), 1 V.H.K.İ, 1 Hizmetli, 1 Şirket Elemanı
 
Aile Sağlığı Merkezimizde:
 2 Doktor (Aile Hekimi) 2 Aile Hekimi Elemanlar.
 
1.Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda;
2 İlk ve Acil Sağlı Teknikeri, 9 Acil Sağlık Teknisyeni, 1 Şöför (Kadrolu) 3 şöför (şirket elemanı)
 ile  birlikte toplam 34  personel görev yapmaktadır. 
        Altınyayla Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde Kızılyaka Köyünde ve Ballık Köyünde Köy Sağlık Evleri bulunmakta olup Kızılyaka Köyünde Köy Sağlık Evi Ebesi Görev Yapmaktadır.
 
         İlçe Sağlık Müdürlüğü, bölgesinde yaşayan kişilerin ve toplumun sağlık hizmetlerini organize eden, toplumun koruyucu hekimlik hizmetlerini sunan, birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumların kendi arasında ve diğer kurumlar arasında eşgüdümünü sağlayan, idari hizmetler ile sağlık eğitimi ve denetim faaliyetlerini yürüten sağlık merkezidir.
 
GÖREV VE YETKİLER
        Bölgesinde yaşayan kişilerin ve toplumun hastalıklardan korunması ve oluşabilecek hastalık durumunda kolay ulaşabileceği, kaliteli teşhis ve tedavinin sağlanması için gerekli önlemleri alır. Bu hizmetleri sunarken sağlık hizmetini bir bütün olarak değerlendirir. Kendisinin sunduğu sağlık hizmetleri ile diğer sağlık kurumların sağlık hizmeti arasında eş güdümü sağlamak ayrıca diğer kurumlarla işbirliği yaparak toplumun ve kişilerin sağlık düzeyini yükseltmek ve sürdürmek görev ve yetkisindedir.
 
SUNULAN HİZMETLER
* Evde Sağlık Hizmetleri
* Çevre sağlığı hizmetleri
* Bulaşıcı ve kronik hastalıkları izleme ve müdahale hizmetleri,
* Aile Sağlığı Merkezleri
* Koordinasyon hizmetleri ve yapılan işlerin bildirilmesi,
* Lojistik hizmetleri,
* Görüntüleme ve laboratuar hizmetleri,
* Hizmet içi eğitim hizmetleri
* Kayıtların tutulması ve denetim hizmetleri
* Acil sağlık hizmetleri
* Adli Tıbbi hizmetler (ölüm raporu, defin/nakil izni)
* Okul sağlığı hizmetleri
* Sağlık eğitimi hizmetleri
* Afet organizasyonu
* Kurullara ve komisyonlara katılım
* Sağlık Müdürlüğünün verdiği diğer görevleri yapmaktır.