Köylerimizin bütün ihtiyaçlarını (altyapı,yol, içme suyu) karşılayan kurumdur. 
BİRLİKLER : Kanunların öngördüğü belli ve ortak hizmetleri yürütmekle görevli, taşınır ve taşınmaz malları ile müstakil bütçesi ve karar organları bulunan, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşudur. 
BİRLİKLERİN AMACI: Köy halkının yol, su, tarım, kültür, eğitim, ekonomi, turizm gibi ortak ve mahalli ihtiyaçlarını karşılamak, ülke ekonomisine mahalli katkıda bulunmak ve kalkınma planlarının köy düzeyinde başarısını sağlamaktır.
 
 
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
 
SIRA
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
 1
Köy Altyapı Talebinin Programa Alınması
1. Talep halinde muhtar dilekçesi

   2. Talep dışında Encümen kararı
   6 Ay
 2
Köy Altyapı Talebinin Gerçekleştirilmesi
   -
   1 Yıl
 3
Çalışmalarla İlgili Talep- Şikayet Talebi
  1.Dilekçe.
  7 Gün
 4
Mal ve Hizmet Alımları Ödemesi 
  1-Fatura'nın aslı 
  2-Hesap numarasını belirten dilekçe
  3-SSK ve Vergi borcu yoktur yazısı 
   15 Gün
 5
Kesin Teminat İadesi İşlemleri  
  1-Başvuru Dilekçesi 
  2-SSK'dan yapılan işe ilişkin ilişiksiz belgesi
  4-Kesin Kabul Tutanağı 
   Kesin Kabulden Sonra 
 6
Geçici Kabul ve Kesin Kabul Yapılması İşlemleri 
  1-Başvuru Dilekçesi 
   İş Bitiminde
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 İlk Müracaat Yeri :
İkinci Müracaat Yeri 
 İsim         : Soner ÇELİK
 İsim        : Sedat ÖZDEMİR
 Unvan      : Birlik Müdürü
 Unvan     : Kaymakam / Birlik Başkanı
 Adres     : Altınyayla Hükümet Konağı Altınyayla Kaymakamlığı                 
Adres       : Altınyayla Hükümet Konağı                   
 Tel          : 0 248 521 24 91
 Tel          : 0 248 521 24 91
 Faks       : 0 248 521 24 93
 Faks       : 0 248 521 24 93
 E- Posta : altinyaylakoylerehizmet@hotmail.com
E- Posta: