ALTINYAYLA İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
 
İlçe Özel İdare Müdürlüğü Altınyayla’nın 1991 yılında ilçe olması ile kurulmuştur.
İlçe Özel İdare Müdürlüğünün hizmetleri sadece bir müdür tarafından yürütülmektedir.
İlçe Özel İdare Müdürlüğünün hizmetleri arasında şunları sayabiliriz;
İlçe Özel İdare Müdürlüğü İlçeye bağlı köylerin altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi ile ilgili taleplerini İl Özel İdare Müdürlüğüne göndermek.
İl Özel İdare Genel Sekreterliğinden gönderilen yardımları köylere yardım yönetmeliği gereğince kaymakamlık denetimine sunmak.
Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerdeki işyerlerine 3572 sayılı kanun gereğince işyeri açma ve çalışma dosyalarını düzenleyerek konumlarına göre Kaymakamlık Makamına veya İl Özel İdare Genel Sekreterliğine sunmak ve açılan işyerlerini denetimini sağlamak,
Köy ve mahalle muhtarlarının Aylık Ödeneklerini ödemek.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün  Anaokulu, İlkokul ve Ortaokullarının giderlerini ve taşımalıların taşıma ödeneklerini ödemek.