Altınyayla İlçe Emniyet Amirliği 01.09.2008 tarihinde kurulmuştur. Altınyayla İlçe Emniyet Amirliği B tipi C standardı kapsamında olup; 1 Komiser Yardımcısı, 17 Polis Memuru ve 1 teknisyen yardımcısı toplam 19 personel tarafından faaliyetini sürdürmektedir. İlçe Emniyet Amirliğine ait tüm birimler, Altınyayla Belediyesine ait (10) yıllığına kiralanan 3 katlı binanın 2.ve 3. katında hizmet vermektedir.
      GENEL TANITIM:
 a. Polisin Tanımı: Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eder.Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar.
 b.Görevleri: Polis sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şunlardır;
 
 (1) İdari görevleri;
 Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,
 
 (2) Siyasi görevleri;
  Devletin bağımsızlığına ve bütünlüğüne, ülkenin ve milletin bölünmezliğine ve de cumhuriyet ve demokrasiye karşı dıştan gelebilecek saldırılara ve içten gelebilecek tehlikelere karşı koruma görevini üstlenmiştir.
 
 (3) Adlî görevleri;
 İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adlî hizmetleri yerine getirmek.
 
ALTINYAYLA İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİNE BAĞLI BÜRO AMİRLİKLERİ
  a)- Polis Merkezi Amirliği
 b)- Asayiş Büro Amirliği
 c)- Trafik Dnt.Büro Amirliği
 d)- Güvenlik Büro Amirliği
 e)- Strateji Gel. Büro Amirliği
 f)- Silah ve Pat.Mad. Büro Amirliği
 g)- Evrak Arşiv Büro Amirliği
  h)- Personel Büro Amirliği
  i)- EKKM Büro Amirliği
  j)- İdari Büro Amirliği