İller Bankasınca yapılacak olan Altınyayla (BURDUR) Atık su arıtma tesisi kesin projesi hazırlama işi ilanı.